Vartiointipalvelut

paikallisvartiointi

Paikallisvartiointi

Paikallisvartiointi sopii tarpeisiin, joissa jatkuvasta läsnäolosta ja
välittömästä reagoinnista on hyötyä.

Paikallisvartiointikohteita voivat olla esimerkiksi teollisuuslaitokset tai teollisuusalueet, myymälät, virastot, tai terveydenhuollon kohteet.
Vartijan tehtäviin voidaan liittää monenlaisia palvelumuotoja, kuten
vieraiden vastaanotto, kulku- tai ajolupien tarkastus, kameravalvonta tai vaikkapa avain- tai kulkulupahallinta.

Paikallisvartiointia voidaan suorittaa myös tilapäisesti tapahtuma-alueiden valvonnassa tai esimerkiksi tulityöpaikkojen jälkivartioinnissa.

piirivartiointi

Piirivartiointi

Piirivartiointi eli liikkuva vartiointi on useista kohteista muodostuva
kokonaisuus, jossa kohteissa käydään tekemässä ennalta sovittuja tehtäviä.

Tehtävät voivat olla kiinteistöjen tilojen tai lukitusten tarkastuksia,
hälytysjärjestelmien päälle- tai poiskytkemisiä, ovien tai porttien avauksia tai sulkemisia. Piirivartioinnin tehtävät määritellään aina kohdekohtaisesti riskikartoituksen perusteella. Kierrokset voivat olla ulkoisia kierroksia tai sisäkierroksia. Yleensä kohteiden sisäkierroksilla korostuu paloturvallisuuden havainnointi tai asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuus.

Kehittyneestä turvallisuustekniikasta huolimatta ihmisen eri aistit ovat usein paras tapa havainnoida kohteiden poikkeavuuksia ja riskejä.

etävalvonta

Etävalvonta

Etävalvonnalla voidaan suorittaa kohteen teknistä valvontaa etänä kuvan tai erilaisen datan avulla. Etänä voidaan helposti tarkastaa
kameravalvontalaitteiston avulla kiinteistön tiloja hälytysjärjestelmän antaman hälytyksen jälkeen.

Etävalvonnalla voidaan suorittaa myös määräaikaisia kamerakierroksia tai tarkistaa hälytysjärjestelmän välittämiä tietoja.

turvapainike

Turvapainikkeet

Nykyaikaiset turvapainikkeet ovat pienikokoisia ja täynnä erilaisia
turvaominaisuuksia. Turvapainikeratkaisu voidaan toteuttaa täysin
liikkuvana, mobiiliverkossa toimivana ratkaisuna tai yksittäisen kiinteistön alueella toimivana kiinteämpänä ratkaisuna. Kiinteistön turvapainikkeet rakentuvat yksinkertaisesti kiinteästi asennettavan keskuslaitteen ympärille, mutta itse painikkeet voivat olla joko kiinteästi asennettavia tai kannettavia.

Turvapainikkeissa käyttämämme ratkaisut: AJAX, DSC, TWIG, Soneco

Järjestyksenvalvoja

Järjestyksenvalvonta

Järjestyksenvalvojien tehtävänä on ylläpitää järjestystä ja turvallisuutta toimialueillaan, tyypillisesti erilaisten tilaisuuksien, tapahtumien ja kokouksien turvaaminen sekä toimiminen hotelleissa, ravintoloissa, leirintäalueilla yms.

Toimimme järjestyksenvalvonnan saralla pääasiassa erilaisissa tapahtumissa. Tapahtumien järjestyksenvalvontaan voidaan helposti yhdistää myös vartiointi.